Statistika

Svaki postignuti korak u integracionom procesu na putu ka učlanjenju u Evropsku uniju zemlje kandidate podsjeća na činjenicu koliko su u stvari daleko od konačnog cilja.  

Dnevne novineTako je i otvaranje poglavlja u predpristupnim pregovorima najava da do konačnog zatvaranja predstoji relativno dug put. Poglavlja je 35, a pregovori po oblastima vode se između Evropske komisije, Međuvladine konferencije kojoj prisustvuju predstavnici vlada država članica EU i države kandidata.

Jedna od ključnih olakšavajućih okolnosti za našu zemlju je što, za razliku od susjednih koje nijesu članice EU, nema otvorenih pitanja u oblasti vanjske politike koja bi uslovila odlaganje, a u odnosu na Hrvatsku skrining brojnih poglavlja trajao je znatno kraće, čime je skraćeno vrijeme do njihovog otvaranja. Crna Gora je juče u Briselu otvorila četiri poglavlja i to 28 Zaštita potrošača i zdravlja, 29 Carinska unija i 33 Finansijske i budžetske odredbe, kao i 18 Statistika. Iako je riječ o oblastima koje nijesu direktno povezane, aktivnosti i mjere koje se u pregovorima u poglavljima 28, 29, i 33 na putu ka njihovom zatvaranju preduzimaju imaju za cilj određenu vrstu zaštite građana, njihovog zdravlja, potrošačkih prava, unutrašnjeg tržišta, kao i budžeta.

U oblasti prava potrošača i zaštite zdravlja primjena evropskih standarda omogućiće crnogorskim građanima nakon učlanjenja jednaka prava sa onima koja imaju potrošači u EU veću sigurnost i manje prevara. Aktivnostima vezanim za carinsku uniju stvara se jedinstveno trgovinsko područje u kojem roba slobodno cirkuliše bez obzira na zemlju proizvodnje.

Poglavlje 33 odnosi se na aktivnosti koje će sredstva iz evropskih fondova učiniti dostupnijim, a po učlanjenju Crna Gora će steći mogućnost korišćenja dijela rashoda budžeta EU. Pitanja vezana za statistiku u evropskom sistemu omogućavaju stvaranje izvora pouzdanih podataka neophodnih za donošenje stručnih procjena i prognoza u cilju organizovanog i nesmetanog funkcionisanje demokratskog društva. U Crnoj Gori smo svjesni činjenice da statistički podaci jesu odraz prosječnih vrijednosti, ali ne reflektuju društvenu stvarnost.

Obračunavanje prosječne zarade ili potrošačke korpe u mnogo većoj mjeri stvara konfuziju u tumačenju ekonomskih prilika nego što doprinosi predviđanju budućih razvojnih smjerova analiziranog subjekta. Na važnost statistike u EU za donosioce odluka, medije i građane kojim se omogućavaju kvalitetnije procjene društvene slike ukazuje činjenica da joj je posvećeno čitavo poglavlje.

Otvaranje Poglavlja 18 uliva nadu da će se do njegovog zatvaranja objedinjeni podaci koji se svakog mjeseca svrstavaju u tabele biti vjerodostojniji, a za onoga ko na osnovu njih pravi planove upotrebljiviji.

Posted in MNE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s