Novac br. 4: Godina opreza

Svjetskoj ekonomiji već odavno nedostaje optimizma, no ako ga potražimo u prognozama za 2016. godinu, ona može početi prilično obeshrabrujuće.

Psihološki faktor nikako nije zanemariv ni kod tržišnih kretanja, što će biti posebno važno ukoliko se cijena unce zlata spusti ispod 1.000 dolara (a hoće), barel nafte ispod 30 dolara (a može) te cijena bitcoina premaši 500 dolara (a trebalo bi i više).

Dva prošlogodišnja događaja posebno treba imati na umu – kineski tržišni šok usljed devalvacije juana, koji bi se mogao ponoviti, kao i američko povećanje kamatnih stopa, čiji se nastavak očekuje, a upravo zahvaljujući njima, naročito u drugoj polovini godine neće biti velikih prinosa na bilo kakve uloge.

I u 2016. vidjećemo da jedino američka privreda uvijek ima način više da se zaštiti, za razliku od drugih, koje su upravo njeni potezi najviše uzdrmali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s