Novac

Magazin “Novac” je autorski projekat Ane Nives Radović u sklopu kojeg su objavljivani segmenti njenog naučno-istraživačkog rada “30 Short Lessons on Crisis”. Izlazio je uz Dnevne novine srijedom u 39 izdanja, na 12 stranica. Pored autorske kolumne – riječi urednika – sadrži i intervju sa sagovornicima iz svijeta ekonomije, finansija i biznisa, osvrt na aktuelna tržišna kretanja, finansijske analize, priče o tehnološkim inovacijama i rezultatima testiranja uređaja, kao i dva do tri prevoda kolumni iz američkih, britanskih i francuskih medija. 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39