Le Monde: Povratak na drahmu odvijao bi se u haosu

Piše: Mari Šarel

Iako je tabu već mjesec dana, ideja o grexitu, grčkom izlasku iz eurozone sada se ozbiljno razmatra među povjeriocima Atine. Nakon što je opcija “ne” pobijedila na referendumu 5. jula, grexit je postao centralni scenario mnogim bankama i ekonomistima. Svi oni vjeruju da, ukoliko se sporazum uskoro ne postigne, povratak drahmi će biti teško izbjeći.

le mondeU stvari, ako Evropska entralna banka bude povukla program hitne pomoći (Emergency Liquidity Asistance) – ELA za likvidnost grčkih banaka, zemlja će ostati bez novca. Ukoliko se to bude nastavilo, vlada neće imati mnogo izbora nego da štampa mjenice za obveznice kako bi finansirala državne službenike i i dalje isplaćivala penzije. Posterenim prihvatanjem u svakodnevnoj potrošnji ove mjenice postale bi paralelna valuta.

Bez novog sporazuma s povjeriocima, Centralna banka Grčke bi, zauzvrat trebalo da izda novu valutu, kako bi se izvjegao bankrot bankarskog sistema, privatno finansiranog u eurima. To je prvi korak ka grexitu…

Usmjeravanje Grčke ka napuštanju eura

Njemački ekonomista Hans-Verner Šin sa Institura za ekonomska istraživanja u Minhenu ili bivši francuski predsjednik Valeri Žiskar d’Esten koji je u ponedjeljak predložio da “Grčka napusti euro” uvjeravaju da je takav process moguće izvesti mirno, uz angažovanje Evropske unije. Prema njihovom mišljenju, grčka ekonomija bi čak izvukla korist iz toga. Makar u teoriji.

Jer u praksi ništa nije manje sigurno.

“Nedavni slučajevi uvođenja nove valute ilustruju brojne izazove”, objasnio je profesor ekonomije na Inseadu Antonio Fatas. Takvi su bili prelazak na euro 2002. godine, uvođenje hrvatske kune 1993. nakon raspada Jugoslavije, češka i slovačka kruna nakon razdvajanja tih dviju zemalja 1993. godine…

Ova iskustva pokazuju da prelazak s jedne na drugu valutu ide dobro kada se pripremi unaprijed. Euro se od 1999. koristi u finansijskim transakcijama i od 2002. u razmjeni novčanica i kovanica. Uvođenje kune je, takođe, planirano tokom nekoliko godina.

“U tom slučaju grčko uvođenje drahme bilo bi ugušeno ekonomski i u brzini: sve bi postalo komplikovanije i haotično”, rekao je ekonomista Barclaysa Filip Gudin.

Sa logičkog stanovišta, Atina već ima institut za štampanje koji se nalazi u predgrađu glavnog grada. Danas se tamo štampaju euro novčanice. Moglo bi se konvertovati za štampanje drahmi.

“Ali bi bilo potrebno dizajnirati obrazac novčanica prilagođen postojećoj distribuciji i ugrađenim sredstvima za borbu protiv falsifikovanja novčanica. To zahtijeva vrijeme i ako se tu pogriješi, rizik od prevare je ogroman”, upozorio je glavni ekonomista kreditne kompanije Euler Hermes Ludovik Subran.

U međuvremenu zemlja bi samo mogla postojećim euro novčanicama dodati “drahma” pečat. Ovo je urađeno u Slovačkoj 1993. da bi se novčanice razlikovale od čeških kruna (Bratislava je potom prihvatila euro 2009. godine).

Druga poteškoća bilo bi snabdijevanje banaka kešom. Zbog toga je to jednostavnije u malim zemljama. Znatno manje jednostavno u Grčkoj koja ima skoro dvije stotine naseljenih ostrva.

“Za to bi trebalo najmanje šest mjeseci, a najvjerovatnije čak i više od godine”, procijenio je Subran.

Ali šta sa ugovorima, bankovnim računima, pozajmica i ostalih kredita denominiranih u eurima? Ponovo primjeri iz prethodnih decenija daju odgovor. Dok god su ugovori obuhvačeni lokalnim zakonom, država može unilateralno konvertovati u novu valutu. Slučaj sa ugovorima na koje se primjenjuju zakoni drugih država je, međutim, mnogo kompleksniji. Takav je,u anglo-saksonskom pravu, slučaj sa grčkim javnim dugom izraženim u eurima. U slučaju njegovog restrukturiranja ili neizvršenja, zemlja bi svojim kreditorima ponudila da svoje obaveze zamijene hartijama od vrijednosti u drahmama koje bi vrijedile manje.

Ograničenja

Ostaje otvoreno pitanje stope konverzije. Šta god neko bude izabrao na početku vrijednost koju bi valuta izgubila u narednim sedmicama je od 40 do 60 odsto, što bi povećalo cijene uvoza i smanjilo kupovnu moć Grka. Ovo je mjesto gdje je poređenje sa drugim zemljama ograničeno, jer za razliku od Češke, Slovačke i Hrvatske gdje je nova valuta imala veze s raspadom jedne države, grexit bi odgovarao protjerivanju jedne države iz monetarne unije koja bi nastavila da postoji.

Situacija sa dvjema valutama bila bi slična onoj kakva je prije prihvatanja eura bila slična onoj u Crnoj Gori ili na Kosovu, zemljama koje su 2002. i 2006. prihvatile euro kao sredstvo plaćanja.

Evropska unija može da kontroliše slobodne letače jer su njihove ekonomije male i ne opterećuju eurozonu. No ta mogućnost sa Atinom nije održiva, jer se ne bi riješio problem likvidnosti u eurima. Niti njen dug…

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s