Delo: Pragmatični izbori

Piše: Mario Belovič

Vlada Mira Cerara četvrta je od 2008. godine koja će se uhvatiti u koštac sa budžetskim uštedama u javnom sektoru. 

Što drugo bi i mogla raditi u ovakvim okolnostima, uzevši u obzir i ne tako sjajno javnofinansijsko naslijeđe vlade Alenke Bratušek, koja je, po svemu sudeći, imala samo jednu misiju, socijalizaciju bankovnih gubitaka, gdje ništa nije preostalo.

Bez produžavanja mjera kojima bi se osigurao rast zarada u narednoj godini, nije se uspjelo doći ni do rebalansa budžeta za godinu koja dolazi.

Pregovori sa sindikatima, koje će uskoro pokrenuti ministar Koprivnikar, neće biti jednostavni, zbog tijesnog vremenskog okvira koji pregovaračima stoji na raspolaganju.

Najuticajniji sindikat u javnom sektoru najavio je štrajk ukoliko vlada bude pokušala da dodatno smanji plate ili da krene sa otpuštanjima, koja je odobrio ministar finansija Mramor.

Oba predviđanja mogu se posmatrati kao početak pregovaračkog procesa i konsolidacija pozicija na objema stranama.

Ako vlada bude postupala mudro, postićiće dogovor sa sindikatima o proširenju mjera kojima bi se izbjegli konflikti socijalne prirode, dodatne uštede biće zatražene sistemskim mjerama, prije nego što će se dozvoliti da javni sektor „iskrvari“, koji je zbog linearnih intervencija već pred kolapsom.

Ako vlada ne bude mudra, neće biti prva koja je djelovala jednostrano, dok će se država, istovremeno, pripremati za još jednu turbulentnu godinu.

Postoji, međutim, još veća zabrinutost zbog drugih osciliranja između političkog pragmatizma i servilnog sprovođenja ekonomske doktrine štednje.

S jedne strane, stranka DeSUS je već u koalicionom sporazumu skoro u potpunosti uspjela da sačuva svoje biračko tijelo uoči štednje, dok, sa druge strane, sve druge, u cilju opšteevropskih mjera štednje, uključjući i sadašnje pojavljivanje predsjednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera, nastavljaju da se zalažu sa „umjerenu“ štednju, kako ju je nazvao Cerar. Čudan izbor.

Prevod: A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s