The Scotsman: Škotska ostaje otvorena za biznis

Piše: Kirk Merdok 

Ove sedmice će u glasačkim kutijama biti odluka da li želimo Škotsku u sastavu Velike Britanije ili kao posebnu državu. Ovo je pravi istorijski događaj koji dolazi uz osvit značajnog perioda u kojem je Škotska dospjela u fokus međunarodne pažnje. 

Koji god ishod glasanja bio, preduzeća u Škotskoj moraće da se prilagode, jer je promjena neizbježna. Već smo vidjeli ono što se u određenoj mjeri dešava nekolicini vodećih poslodavaca u Škotskoj, uključujući RBS, Lloyds Banking Group i Standard Life, koji ukazuju na planove u slučaju da se izglasa „da“.

Druge firme, koje ili nijesu toliko regulisane ili su sistemski manje važne za Škotsku nijesu tako daleko otišle sa planiranjem.

Ni one ne treba da paniče. Biće dovoljno vremena između ishoda glasanja i uspostavljanja pozicija neophodnih za odgovarajuće aranžmane. Zaista, rizikujući da zvučim advokatski užasno, đavo je uvijek u detaljima – već postoji toliko planova kojih bi bilo i bez ovoga.

Ali, što je slika škotskog biznisa? Ako se izglasa „da“, to bi značilo suštinsku promjenu. Najočiglednija pitanja koja stvaraju najveći pritisak tiču se poreza, valute, članstva u Evropskoj uniji, strukture pravnih lica i regulativa. Biće neophodna potpuno nova poreska struktura. Ako ne budemo koristili funtu, za ugovaranje poslova biće neophodno uspostavljanje odvojenih platnih struktura.

Potencijalno podložan promjenama biće i naš odnos prema imovini, nekretninama, zakonima koji regulišu zapošljavanje i radne odnose, kao i naravno značajno pitanje penzija, zbog čega je lako uvidjeti da će veliki preduslov za kompanije biti da razumiju razlike i ono čega se moraju pridržavati.

U slučaju da se izglasa „ne“, možemo iskusiti nedostatak jasnoće u onome što slijedi. U vremenu dok ovo pišem, vodeće političke partije objavljuju svoje predloge promjena i rasporeda.

Predviđeno je da radovi na „novom dogovoru“ počnu 19. septembra, a da kulminiraju objavljivanjem nacrta Povelje Škotske do 25. januara. Nju treba da usvoji vlada u Vestminsteru, bilo koje ona boje bude nakon opštih izbora.

Ova povelja može da obuhvati prenošenje ličnog oporezivanja i ostalih poreza u nadležnost škotskog parlamenta, uključujući i socijalna davanja. Međutim, o pojedinostima u povelji i obimu prenijetih ovlašćenja odlučivala bi stranka ili stranke koje budu činile narednu britansku vladu u maju 2015.

Decentralizacija poreskih vlasti u Škotskoj bi sasvim sigurno zahtijevala reviziju modela finansiranja britanske vlade namijenjenog Škotskoj, što bi takođe pogodilo vladine programe finansiranja Velsa i Sjeverne Irske.

Promjene bi se mogle vidjeti u britanskom finansiranju administracija sa prenešenim nadležnostima kojima bi se ograničilo prenošenje nadležnosti prikupljanja poreza i drugih važnih pitanja, poput zaduživanja za kapitalne projekte. Sve ovo se može naći u pozadini „u ili van“ referenduma o članstvu Britanije u EU i stajati pored onoga što je već planirano Aktom Škotske 2012.

Ovim se uvode novi porezi na imovinu i takse na deponije u Škotskoj od aprila 2015. godine, a od 2016. postojaće i posebna škotska stopa oporezivanja dohotka. Ovo ne samo da ima implikacija na platni sistem, već i na finansijske proizvode koje karakterišu poreske olakšice, zbog čega će poslodavci morati da se pripreme na te promjene, bez obzira na rezultat referenduma.

Uz toliko varijabli, razumljivo je da kompanije ne žele ili ne mogu još uvijek da osmišljavaju detaljne planove. Međutim, bez obzira na prirodu promjene, imam dvije poruke za škotske kompanije.

Prvo, promjena, bez obzira da li je ona dolazi iz Holiruda ili Vestminstera, označavaće šansu. Jedno od najvećih zadovoljstava moje uloge je što sam razgovarao sa širokim spektrom poslovnih lidera širom zemlje i što poznajem da je živ preduzetnički instinkt koji Škotsku čini odličnim mjestom za biznis.

Za ove lidere, boravljenje u središtu dešavanja i brzo prilagođavanje novim pravilima biće ključ zadržavanja konkurentnosti. Drugo, bilo kakvo prilongiranje perioda neizvjesnosti i pauze u investiranju oštetile bi privredu i perspektivu građana Škotske, bila ona dio UK ili ne, u trenutku kada oporavak uzima maha.

Poruka mora biti jednoglasna, u ime svih nas iz škotskog poslovnog okruženja: Škotska ostaje otvorena za biznis. Pozivam sve u komercijalnom svijetu, bez obzira na koji način budu glasali ove sedmice, da ovo uzmu za svoju mantru za dane i sedmice koje dolaze.

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s