Le Monde: Očekuje se globalni rast nezaposlenosti do 2019.

Piše: Remi Baru

Globalna ekonomija je daleko od izlaska iz krize. Prema „Izvještaju o radu u svijetu 2014“ koji je u utorak 27. maja objavila Međunarodna organizacija rada – MOR, ekonomski rast opao je na tri odsto u 2013. sa 3,2 odsto koliko je iznosio u 2012. godini, znatno ispod nivoa na kojem je bio prije krize (4,2 odsto u prosjeku između 2000. i 2007.). 

nezaposlenost reuters 300x199 Analiza Le Monde: Očekuje se globalni rast nezaposlenosti do 2019.Direktna posljedica ovog „mekog“ učinka globalne nezaposlenosti koja je ponovo povećana za četiri miliona ljudi u 2013. godini, dostigavši skoro 200 miliona (199,8). Situacija, naravno, nije jednolična širom planete: razvijene zemlje imaju relativno visoku stopu nezaposlenosti, u prosjeku 8,5 odsto, koja je prema podacima MOR iznosila 5,8 odsto u 2007. dok je u zemljama u razvoju rast bio skroman, „vrativši se na nivo u skladu sa onim što je bilo prije krize“, oko 5,4 odsto.

Prema agenciji UN posvećenoj oblasti zapošljavanja, koju čine predstavnici vlada, poslodavaca i zaposlenih u 185 zemalja, malo je vjerovatno da će se do 2019. godine poboljšati situacija, čak uz blagi rast nezaposlenosti, naročito zbog očekivanog pada zapošljavanja u Istočnoj i Jugoistočnoj Aziji u narednih nekoliko godina.

„Do 2019. očekuje se da će nezaposlenost dostići 213 miliona“ navodi MOR. U 2014. najveći porast odnosi se na Centralnu i Jugoistočnu Evropu, kao i na zemlje bivšeg sovjetskog bloka. U predstavljanju ovog izvještaja za 2014. generalni direktor MOR Gaj Rajder naglasio je potrebu za rebalansom politike zapošljavanja.

Upitan nakon izbora za Evropski parlament kako posmatra prodor euroskeptika, populista i ekstremne desnice, Gaj Rajder je istakao da Evropa mora da se bavi pitanjima koja su „u srcu evropskog projekta“.

„Razumijemo potrebu da se uspostavi red u javnim finansijama, ali moramo se fokusirati na zapošljavanje, kupovnu moć i rast“ rekao je Rajder za Le Monde uoči međunarodne konferencije o radu koja se održava u Ženevi od 28. maja do 12. juna. Prema njegovim riječima, ukoliko se trendovi globalizacije odraze na zarade u Evropi, ona takođe može negativno uticati i na rast u zemljama u razvoju.

„Razvoj nije samo rezultat faktora kao što su izvoz, slobodno tržište  strane direktne investicije“ rekao je Rajder. Zemlje koje su ulagale u kvalitetne poslove, koje su jačale svoje sisteme socijalne zaštite od 2007. doživjeće veći rast, skoro za poen više nego zemlje u razvoju.

U Senegalu, na primjer, udio zaposlenih se povećao sa 12 odsto u 1991. na 26 odsto u 2013. dok je procenat siromašnih radnika umanjen za 34 odsto u istom periodu, sa godišnjim povećanjem produktivnosti u prosjeku od 0,5 odsto. U Peruu je fenomen pada broja siromašnih radnika bio identičan zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja produktivnosti za 1,8 odsto na godišnjem nivou u istom periodu.

U kontekstu trajne krize, zemlje u razvoju, čiji rast često zavisi od njihove sposobnosti da izvezu dva ili tri proizvoda, neophodna je diversifikacija ekonomija.

„Možemo da pomognemo zemljama kroz finansiranje obrazovnih sitema u skladu sa ciljevima milenijumskog razvoja za 2015. ali u trenutnom kontekstu treba posebno pomoći tim zemljama da diverzifikuju proizvodnju“ , rekao je Rejmond Tores, direktor Odjeljnja za istraživanja na MOR.

„Ako se bude ulagalo samo u obrazovanje, proizvodiće se veći broj nezaposlenih sa diplomama“. Sa poboljšanim nivoom obrazovanja, povećava se i jaz između prirode dostupnih poslova i znanja stečenih tokom školovanja.

„Da bi se prihvatili tog izazova treba podsticati diversifikaciju prizvodnih kapaciteta, a ne samo liberalizaciju trgovine“ – kaže Tores. Ako i diversifikacija poslova i kvalifikacija ne bude oigurana, nezaposlenost mladih će nastaviti da se povećava, uz značajne političke rizike.

Danas svaki treći mladi ne može naći posao na Bliskom istoku ili u Sjevernoj Africi. Druga posljedica je što ovi mladi ljudi moraju migrirati u potrazi za poslom. Njihovo kretanje moglo bi se odvijati pema zemljama u razvoju gdje će, prema MOR, biti kreirano 90 odsto novih poslova u narednih pet godina.

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s