Le Monde: Napuštanje eura bilo bi katastrofa za Francusku

Piše: Frederik Udea
Predsjednik Société Generale grupe

Ova tema rijetko se se pojavljivala u političkom diskursu posljednjih godina. Danas je napuštanje eura dio nekoliko programa u Francuskoj i predstavljeno je kao kredibilna alternativa naporima u potrezi za konkurentnošću zemlje. 

Najalarmantnije je to što su priče o ovome jako uprošćene i demagoške, bez osvrta na kontradiktornosti: one imaju za cilj da namame nezadovoljno stanovništvo. Zbog toga što vjerujem u konkurentnu Francusku u jakoj Evropi čini mi se da je važno opovrgnuti argumente koji ukazuju na to da je ovo čarobni štapić – morali bismo se osloboditi teškog, ali neophodnog napora da se pronađe put konkurentnosti, rastu i zapošljavanju.

Prvo, pogrešno je vjerovati da bi povratak na franak bio jednostavan. Ne potcjenjujte inicijalni monetarni haos koji bi bio implementiran kroz povratak na staru valutu. Zamislite praktične probleme koji se javljaju, uključujući zamjenu novčanica i kovanica koje su u opticaju, rizik od oštećenja depozita i francuske štednje, uz rizik od odliva kapitala u druge zemlje – slagalicu konverzije međunarodnih obveznica , uz rizik da bude onemogućen pristup međunarodnom finansiranju koje je Francuskoj očajnički potrebno.

Šta bi se dalje dešavalo u Evropi kada bi se svaka zemlja vratila izvornoj valuti? Postoje dva slučaja. Jedan je ideja de se obezbijede konkurentni napori i smanje deficiti pokretanjem štampanja novca. To znači da bi Francuzi bili plaćeni „smiješnim novcem“, uz rastuću inflaciju i kolaps vrijednosti njihove štednje. Ovo bi takođe značilo i oštar pad kupovne moći, jer sa valutom u slobodnom padu plaćali bismo skuplju energiju i svu robu koju danas uvozimo.

Dakle, to bi prije ili kasnije dovelo do rezova bez presedana, jer bi jedina alternativa bio višegodišnji život u izolaciji. povratak na franak je povezan sa reformama za poboljšanje konkurentnosti i finansiranje duga bez potpunog štampanja novca. Dakle, moramo se suočiti sa činjenicama o naporima da se to obezbijedi, a oni bi bili mnogo teži od onih koji su danas potrebni u okviru korišćenja eura. trgovina sa našim bivšim partnerima iz eurozone (koja čini polovinu naše spoljnotrgovinske razmjene) ponovo bi postala podložna proizvoljnoj konkurentskoj devalvaciji. francuska sigurno ima više koristi od niske kamatne stope koju ima danas.

Zbog toga je iluzorno vjerovati da Francuska može prevazići neophodne napore. Ali, treba li da ih obavlja na osnovu nacionalne valute ili u okviru zajedničke valutne oblasti eurozone? kao ubijeđeni Evropljanin, biram kolektivnu opciju. Čemu vodi Evropa? Miru, a gledajući ono što se danas dešava u Ukrajini, on nije apstraktan pojam. Zajednički ekonomski i socijalni model koji imamo predstavlja više od razlike mođu Evropljanima i odvaja nas od američkog ili kineskog modela.

Zajedno možemo iskoristiti prednosti šire ekonomske baze i dijeliti ključne investicije sa svojim susjedima. dakle, moramo ići dalje i angažovati se kroz nekoliko velikih projekata uz pomoć kojih će EU i eurozona bolje funkcionisati. Prvi veliki projekat je da se obezbijedi ogromna konvergencija među evropskim privredama. nije moguće trajno dijeliti istu valutu, istu kamatnu stopu i isti valutni kurs ako naše privrede nijesu dosljedne u pogledu konkurentnosti.

Drugi projekat je jačanje finansijske solidarnosti među ekonomijama koje su de facto konkurentnije i onih koje su manje konkurentne prema strukturi. Solidarnost mora ići ruku pod ruku sa preduzimanjem odgovornosti svake države članice. U neposrednoj budućnosti trećina naših projekata poslužiće za kreiranje evropske strategije u ključnim oblastima koje doprinose ekonomskom rastu. posebno mislim na oblast energetike, telekomunikacija i bankarskog sektora koji predstavljaju poluge konkurentnosti za kompanije.

Kao bankar, građanin i roditelj mislim da Francuska nema izbora osim da prestane da produbljuje deficit, te da je to Damoklov mač nad snagama privreda, preduzeća i domaćinstava, kao i budućih generacija. Na evropskim izborima nastoji da se dâ smisao potrebnim naporima za stvaranje zajedničke evropske perspektive, mira i održivog razvoja na duži rok.

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s