Le Monde: Oporezivanja za održivi razvoj

Piše: Patrik Dumijer

Najavljene ekološke takse u francuskom poreskom sistemu privukle su više pažnje javnosti nego kada je filipinski delegat zaplakao na pregovorima o klimatskim pitanjima na konferenciji u Varšavi, zbog čega se moguće nadati da rad parlamenta koji je doveo do ovog snažnog predloga prilagođenog stanju kod preduzeća i poreskih obveznika, doprinosi borbi protiv klimatskih promjena.

Ovdje treba napomenuti i da između javnih finansija i klimatskih promjena postoje uzročno-posljedične veze. Najnoviji izvještaj Međunarodne grupe eksperata o klimatskim promjenama (IPCC) reafirmiše antropogenu prirodu tekućih klimatskih promjena. Ustanovljeno je prisustvo ljudske odgovornosti, ali ta odgovornost nije ni apstraktna, niti izdiferencirana. Zemlje u kojima su klimatske promjene najvidljivije, poput Filipina plaćaju visoku cijenu, budući da odgovornost za emisiju štetnih gasova imaju zemlje na sjeveru kontinenta zbog industrijskog modela koji promovišu.

Među nadležnima nalaze se i ekonomski akteri, odgovorni za aktivnosti pomoću kojih se osigurava dobit iz izdvajanja fosilnih goriva i sirovina sve dok se određeni izvori ne iscrpe, nakon čega se ide dalje, na sjever ili jug. Međutim, da bi se ograničilo povećanje globalne temperature na dva stepena Celzijusova u odnosu na vrijeme prije industrijske ere, a što je granica iznad koje život na nekim područjima ne bi bio moguć, brojni naučni izvještaji pokazali su da većinu fosilnih reusursa ne treba eksploatisati.

Ovim se, međutim, samo pokušava neutralizovati ono što je u granicama nedozvoljenog, a što predstavlja težak zadatak – a to je ono gdje javne finansije igraju ulogu. Francuska vlada, na primjer, ima raspoloživa sredstva da djeluje. Interno, ona može povećati poreze, umjesto da odlaže da izmiri troškove zbog zagađenja koji padaju na teret poreskih obveznika, poput taksa na izvoru zagađenja. To je i ono što bi trebalo da uslijedi – „porez na zagađenje“ kojim bi se kažnjavala velika transportna preduzeća, ali i ohrabrila ona koja svoje aktivnosti obavljaju na ekloški prihvatljiv način.

Ovo bi takođe i ublažilo sve značanije troškove zagađenja koja se na kraju isplaćuju iz budžeta. Van svojih granica, država Francuska nije više bespmoćna; ona je jedan od glavnih akcionara međunarodnih finansijskih institucija – Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovui razvoj, koji, čak i ako samo ograniči nivo podrške upotrebi uglja, nastavlja da investira u fosilna goriva, uključujući i nekonvencionalni ugljovodionik. „Struja Francuske“ (EDF) i „Gas Francuske“ (GDF), dvije kompanije koje su u velikoj mjeri pod kontrolom države i dalje ulažu u međunaodne projekte o uglju uz pomoć agencije La Coface, koja, uz državne garancije, kreditira zvoz i podržava projekte kojima se podstče upotreba uglja biljnog porijekla u drugim zemljama.

Bez podrške javnih donatora, savremeni načini eksploatacije nemaju adekvatne finansijske garancije da bi se moglo investirati u ovu oblast. Krajnje vrijeme je za francusku državu, koja će 2015. godine  biti domaćin Konferencije potpisnica konvencije UN-a o klimatskim promjenama, da svoju javnu politiku učini koherentnom i ambicioznom. Ovo zahtijeva i fer ekološko oporezivanje, kao i uvođenje „poreza na zagađenje“, kojim bi se pokrenuo tranzit energije.

Ovo takođe označava i prekidanje prakse davanja javne podrške upotrebi fosilnih goriva – Francuska treba da zakonom o prenošenju energije osigura svoje napore da smanji potrošnju energenata, poveća energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije, koji ne bi smjeli biti poništeni „klimaticidima“ koji se takođe finansiraju iz javnih fondova. Na ovaj način javne finansije treba da budu mehanizam za smanjenje veličine klimatskih promjena, kao i prevencija ekstremnih vremenskih nepogoda, poput onih koje su pogodile Filipine.

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s