Le Monde: Budućnost EU je na istoku

Pišu: Herman van Rompej i Žoze Manuel Barozo

Lideri Evropske unije sastaće se sa svojim kolegama u Istočnoj Evropi, u prelijepom gradu Viljnusu, u kojem će biti održan 3. samt Istočnog partnerstva. Ovaj samit u Viljnusu potvrđuje našu zajedničku želju za upoznavanjem šireg evropskg kontinenta oko zajedničkih vrijednosti i ciljeva. 

Istočno partnerstvo je ključni instrument politike Evropske unije u promovisanju političke saradnje i evropskih intergracija sa našim itočnim susjedima. Zemlje učesnice su Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Naš cilj je da radimo sa našim partnerima u regionu na izgradnji, korak po korak, stabilnog, prosperitetnog i demokratskog okruženja, zasnovanog na vladavini prava – susjedstvu u kojem je zagarantovan demokratski partijski pluralizam i osnovne slobde, u kojem se poštuje suerenitet, gdje je moto saradnja, a ne konkurencija.

Migracije

Prosperitetno okruženje stvara nova radna mjesta i poslovne mogućnosti za ekonomske operatere, Evropsku uniju kao partnera, gdje su saobraćajne veze u porastu, kao i putovanja i razmjene studenata. Riječ je o susjedstvu u kojem je rizik od otvorenih sukoba sve manji i gdje slabi migracioni pritisak, budući da ljudi osjećaju manju potrebu da traže bolji život van svoje zemlje.

Samit u Viljnusu održava se povodom deset godina susjedstva sa EU, a zatim i povodom četiri godine od pokretanja Istočnog partnerstva u Pragu 2009. godine. Mi nastavljamo da radimo u pravcu sporazuma ambicioznog udruženja, uspostavljanjem zone slobodne trgovine, proširenog na partnere koji ispunjavaju kriterijume, uz obezbjeđivanje mjera za pojednostavljenje i liberalizaciju putovanja između EU i regiona.

Ovakvi sporazumi ne samo da našim partnerima obezbjeđuju pristup najvećem tržištu na svijetu koje broji više od pola milijarde ljudi, već i nastojanje da im pomogne u reformama i reorganizaciji privreda, kao i načina da modernizuju svoja društva.

Samit bi trebalo da bude sinonim za značajan napredak ostvaren u Gruziji, kao i Moldaviji, zemljom sa kojom smo nedavno zaključili pregovore i koja uskoro treba da stekne uslove za potpisivanje sporazuma.

Nema sumnje da će mnogo pažnje biti posvećeno Ukrajini sa kojom smo zaključili pregovore i potpisali Sporazum o pridruživanju, koji se odnosi na oblast detaljne i sveobuhvatne slobodne trgovine.

Naša ponuda da ovome pristupite u Viljnusu je i dalje otvorena. Ovo će od ukrajinske vlade zahtijevati političku volju, odlučnu akciju i više vidljivog napretka u uslovima koji su propisani u decembru 2012. godine. Vjerujemo da će potpisivanje sporazuma biti najbolja moguća podrška ekonomskoj situaciji u Ukrajini, kao i naporima u reformama i modernizaciji koja je trenutno u toku, a čiji cilj je izgradnja prosperitetne i stabilne budućnosti za sve Ukrajince.

Svi na dobitku

Građani Ukrajine su tokom posljednjih nekoliko dana ponovo demonstrirajući pokazali da razumiju i da u potpunosti poštuju nacrt Evropske asocijacije u svojoj istorijskoj dimenziji. Modernizacija zemlje, ekspanzija tržišta i širenje slobodne trgovine su događaji od kojih krajnju korist imaju svi u globalnoj ekonomiji. Jačanje odnosa sa Evropskom unijom neće se odvijati na račun odnosa između naših istočnih partnera i njihovih drugih susjeda, poput Rusije.

Niko ne zahtijeva od naših partnera da se odreknu veza ili sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Istočno partnerstvo je dizajnirano kao „win-win“ projekat od kojeg bi svi trebalo da imaju koristi, bez izuzetka. Mi nudimo atraktivnu, stratešku perspektivu i sredstva za ostvarivanje ciljeva naših istočnih susjeda, kao i cijele regije.

Ipak, na našim partnerima je da ostvare ono što je njihov suvereni izbor – bez spoljašnjeg pritiska i isključivo u interesu svojih građana, kao i da prihvate ponudu EU, koja je pretpostavka za poštovanje određenih vrijednosti i normi. Evropska unija će biti otvorena što je za njih posebna povoljnost, a oni će pokazati da su spremni da se upute u reforme i modernizaciju.

Granice EU bile su pozornica za ključne transformacije. Tokom posljednjih nekoliko godina EU je postala, za većinu naših susjeda glavni trgovinski partner i investitor, politički prisutan i pouzdan partner. Ovo su samo prvi koraci. U dugoročnoj perspektivi, EU i istočni partneri mogu zaista napredovati na održiv način, na održivom kontinentu bez linija koje ih dijele.

Prevod A.N.R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s