Kako pristupiti poslovnim podacima sa kućnog računara – TeamViewer

Internet konekcija velikog protoka omogućava ne samo brže surfovanje online sadržajima i lakšu razmjenu fajlova, već i kompleksnije zadatke, kakvo je pristupanje poslovnoj mreži sa kućnog računara.

team viewer - it bizKompanija Microsoft je prvu mogućnost pristupa poslovnoj mreži sa udaljenog računara omogućila na verziji operativnog sistema Windows XP Pro uz pomoć Remote Desktop Connection opcije, što je kasnije prenešeno i na Windows 7.

Kada je riječ o kompleksnijim poslovnim mrežama, podešavanja su centralizovana u okviru Remote Desktop Protocol (RDP) sistema, a za njegovo pokretanje potrebno je kliknuti na polje start i u odjeljku Accessories odabrati opciju Remote Desktop Connection. Na ekranu će se pojaviti prozor u koji je potrebno unijeti IP adresu računara kojem želite pristupiti i njegovo ime, nakon čega unosite svoje podatke –dodijeljeno korisničko ime i lozinku.

Program TeamViewer

Ovdje se prilikom pristupanja drugom uređaju može dogoditi da, ukoliko postoje razlike, na primjer u grafici koju koriste vaš i drugi računar određene aplikacije ne funkcionišu na isti način, ali baze podataka ostaju jednako dostupne. Međutim, za pristupanje ovim bazama sa računara koji nije umrežen najpogodnija opcija je program TeamViewer. Ovaj program mora biti pokrenut na oba računara koja se povezuju, kako bi se konekcija ostvarila posredstvom TeamViewer servera. Ekipa stručnjaka PC Pressa posebno ukazuje na prednost koja isključuje podešavanja rutera i firewall postavki.

Program TeamViewer

Ovaj program je inače besplatan za nekomercijalnu upotrebu,međutim, neke od postavki dostupne su tek uz licencu čija cijena i nije niska, budući da iznosi oko 1000 eura, ali je poželjno, a za potrebe poslovanja većine sistema i sasvim dovoljno iskoristiti samo ono što se nudi u besplatnoj verziji, kao što je otvaranje kanala za pristup i izvan lokalne poslovne mreže.

Pripreme za RDP konekciju

Posebna prednost RDP upotrebe je što ne zahtijeva instaliranje dodatnih programa, kao ni podešavanje servera i klijenata. Kako bi ovaj sistem funkcionisao potrebno je podesiti lozinku ili putem polisa omogućiti pristup korisničkim nalozima bez lozinke. Savjet je, svakako, da se ovo ipak izvede uz korišćenje lozinke koja je kombinacija velikih i malih slova, brojeva i znakova.

Pristup sa Android uređaja

Kako biste omogućili pristup radnoj površini, potrebno je desnim tasterom miša kliknuti na Computer, odabrati opciju Properties, a zatim Advanced system settings. Korisnici kojima se omogućava pristup dodaju se opcijom Select Users.

Jedna od mogućnosti je i odabir opcije Network Level Authentication uz pomoć koje se povećava bezbjednost veze, ali istovremeno i smanjuje kompatibilnost s drugim klijentima, ukoliko kod njih nije podržana. Kada se podese sve opcije, otrebno je testirati pristup povezanom uređaju. Ovo možete uraditi i sa mobilnog uređaja, nezavisno od toga da li koriste Android ili iOS.

Sistemski firewall je unaprijed pripremljen za RDP, pa je sve što je potrebno odobriti ovu postavku otvaranjem prozora Windows Firewall iz Control Panela i odabirom opcije Advanced settings, gdje je na lijevoj strani potrebno označiti Inbound Rules. Sa liste opcija potrebno je odabrati Remote Desktop (TCP‑In,selektovati gam a zatim u panelu Actions kliknuti na opciju Enable.

Opcije za firewall

Postoji i jednostavniji način za direktan pristup i to bez uspostavljanja virtualne privane mreže. Stručnjaci ipak ističu da je  jednostavnost rješenja u direktnoj vezi sa poznavanjem podešavanja rutera, pa i vrste rutera koji koristite, odnosno da je potrebno proslijediti TCP port 3389 na željeni računar na kojem se želi uspostaviti daljinska kontrola.

Podešavanje firewalla

Većina novijih rutera prilagođena je početničkom znanju, ali su na uređajima različitih proizvođača postvke različito raspoređene. U ovom slučaju je ostvarivanje daljinske kontrole omogućeno uz pomoć TP‑Link WR941ND bežičnog rutera, ali je uz manje izmjene, prilagođene modelu slično uputstvo moguće primijeniti i na druge.

IP adrese

Za uspostavljanje internet mreže neophodno je imati stalnu IP adresu koju dijele svi uređaji povezani na istu mrežu, koji imaju i svoje lokalne adrese, a koje najčešće počinju sa 192.168 ili sa 10.0, pri čemu se preusmjeravanje spoljnog saobraćaja na lokalne uređaje vrši uz pomoć rutera.

Kod većine rutera kontrola ove funkcije ostvaruje se opcijom Forwarding, NAT ili Firewall koje se nalaze u sekciji Port. Stoga je potrebno da se iz lokalne mreže otvorit konzola za podešavanje rutera. Postoji mogućnost da nije uvijek dovoljeno automatsko otvaranje konzole uz pomoć bežične konekcije, pa je u tom slučaju poželjno isprobati ovu opciju na računaru koji se na internet povezuje kablom.

Forvardovanje

Na stranici Virtual Servers za naTP‑Link WR941ND vidljiva su tri definisana pravila pravila. Prvo služi za preusmjeravanje standardnog zahtjeva za RDP vezu sa javne na lokalnu 192.168.60.1 adresu. Kako biste pristupili svom računaru unutar lokalne mreže, potrebno je da znate javnu adresu koja je dodijeljena ruteru, koja se već nalazi na njemu u odjeljku Status i sekciji WAN, a uvijek je moguće pronaći i putem stranice whatismyipaddress.com.

Dolazeće konekcije

Ovo je, inače, omogućeno samo na uređajima koji imaju fiksnu javnu IP adresu, a ukoliko ovo izvodite bez nje od pomoći vam mogu biti rješenja ponuđena na stranici www.dyndns.org. Drugo pravilo odnosi se na aktiviiranje RDP klijenta, unošenjem javne IP adresu kućnog ili poslovnog računara.

Treće se odnosi na zaštitu od potencijalnih skenova javnih IP adresa kada putem kojih treća lica pokušavaju da se prijave na njih putem standardnih portova.

Ovdje je definisan ulazni port 51111, koji ruter dalje usmjerava na standardni RDP 3389,odnosno na drugi računar, tako da adresa rečunara iza IP brojki treba da sadrži nastavak :51111.

Jedna od dodatnih prednosti kod upotrebe nestandardnog dolaznog porta je mogućnost sakrivanja javnih IP adresa višeračunara. Na prikazanomprimjerukoje se odnosi na tri pravila prvo usmjerava RDP na prvi računar, dok treće pravilo umjerava na drugi, bez ograničenja o njihovom broju.

Pristup lokalnom disku

Ukoliko nemate mnogo povjerenja u bezbjednost Interneta, postoji dodatna mogućnost kreiranja virtuelnih privatnih mreža – VPN, gdje će, kada se uspostavi konekcija, računaru biti dodijeljena IP adresa iz opsega privatne mreže, čime se omogućava dostupnost svih resursa sa privatne mreže, uključujući i svu povezanu opremu poput skenera i štampača.

Kako biste na Windows 7 računaru napravili server koji prihvata dolazne VPN veze potrebno je da kliknete na polje Start i u otvorenom prozoru ukucate Network Connections. Kada otvorite ovu sekciju pritisnite taster F10 ili kombinaciju tastera Alt+F kako bi se otkrio meni. U File meniju nalazi se opcija New Incoming Connection, gdje se sa samo par jednostavnih klikova računar povezuje na VPN.

Povezivanje lokalnog diska

Ono što je nakon ovog procesa preostalo jeste usmjeravanje PPTP saobraćaja na adresu računara na kojem želite da omoguđite prihvatanje Incoming VPN konekcije. Ovdje je riječo drugom od tri pravila, a kao primjer je odabran lokalni računar sa IP adresom 192.168.60.2. Ukoliko ste uspostavili VPN, definisanje pravila za RDP je nepotrebno, budući da je računar ponaša jednako kao da je povezan istim kablom.

Ulazne i izlazne komande

Osnovne prednosti udaljene veze odnose se na jednostavno korišćenje aplikacija i podataka instaliranih na umreženomračunaru,kao i dostupnost elektronske pošte. Umreženost računara oslobađa vas brige o tome gdje ste sačuvali određeni radni fajl ili preuzeli attachment prilikom otvaranja pošte. Takođe, brzina pokretanja aplikacija i zadataka ostaje jednaka kao na umreženom računaru, tako što se u jednom smjeru prenose ulazne komande – pokreti miša i tastature, a u drugom izlazne – ono što se prikazuje na ekranu.

Ovi podaci ne bi trebalo da budu veliki, budući da se po ovom protokolu prenose samo izmjene, koje ne predstavljaju opterećenje za konekciju, dok bi se usporavanje moglo dogoditi kada je riječ o fajlovima velikog formata.

Oni se, međutim mogu prenositi i uz Remote Desktop Connection. Ovdje je potrebno da u meniju na kartici Local Resources odaberete opciju Mdore i označite kojem lokalnom disku želite da pristupite sa udaljenog računara.

Lokalni disk na udaljenom računaru

Radna površina ovog uređaja prikazaće se nakon klika na polje Connect. Ukoliko na udaljenom računaru odaberete C: disk,on će biti prikazan među lokalnim diskovima na računaru sa kojeg pristupate, tako da folderima na njemu pristupate prečicom \\tsclient\C\Users\user\Documents. Direktna razmjena foldera ostvaruje se prečicom koja iza dvije lijeve kose crte \\ sadrži IP adresu, a nakon još jedne oznaku \diskC.

Brzina prenosa fajlova ipak je najmanje uslovljena brzinom standardnog protoka, naročito kada je odlazni saobraćaj sporiji od 1 megabit u sekundi, što otežava razmjenu fajlova veličine od 10 megabajta ili više. Za ove situacije ipak je preporučljivije korištenje aplikacija poput Box ili Dropbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s