Povezivanje na Wi-Fi uz Windows 7

Otkako su mobilni uređaji postali sve zastupljeniji u svakodnevnoj upotrebi, funkcionisanje bez interneta djeluje nezamislivo. Ranije smo na desktop i laptop računarima i uspijevali da odradimo ponešto u offline varijanti, no sada su se navike promijenile. 

windows 7 it bizDa bi se ovi uređaji povezali na internet potrebna je ili bežična WiFi tehnologija ili 3G onekcija. Budući da 3G mreža podrazumijeva posjedovanje mobilne SIM kartice, čije korišćenje prate troškovi pretplate ili  dopuna, korisnici, prirodno, preferiraju WiFi konekciju.

Ukoliko kućni računar povezujete na internet bežičnim ruterom , ovo nije problem, ali postoji mogućnost da svoj pametni uređaj povežete na WiFi i na drugi način. Ako imate notebook računar sa pristupom Internetu koji istovremeno posjeduje WiFi, ovaj adapter možete podijeliti na virtuelne uređaje, u broju koji vam je potreban.

Jedan od njih može da bude zaštićeni hotspot za kućne uređaje, drugi hotspot pružate na primjer okruženju, dok se, na primjer, treći može povezati sa drugim računarom u blizini za potrebe igrica ili šerovanja fajlova.

Ono što je u ovom slučaju potrebno je da se njegova osnovna funkcija i parametri promijene u nekoliko jednostavnih koraka.

Ovo je veoma jednostavno uradti ukoliko koristite Windows 7 koji podržava ovu mogućnost putem Virtual Wi‑Fi opcije, pri čemu je jedini problem koji vam može smetati to što vaš WiFi driver nije kompatibilan sa ovim aktivnostima, međutim, ukoliko koristite neke od uređaja kakvi su Atheros, Broadcom i Realtek onda je omogućena podrška i u verzijama drajvera sa 32 ili 64 bita. Sve što je potrebno je pokrenuti komandni prozor klikom na taster Windows, a zatim ukucati cmd, nakon čega će se na ekranu pojaviti prečica za cmd.exe.

Desnim klikom na prečicu odaberite Run as Administrator kako bi se pojavilo kontrolno pitanje da li želite da dozvolite promjene koje izazivaju pokretanja sa administratorskim pravima, što je treba potvrditi. Na ekranu pojaviće se komandni prozor u koji unosite komandu:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=MyNet key=MyPassword 

koju potom potvrdite tasterom Enter. Naravno, ovdje je moguće odabrati i drugačije ime, kao i lozinku, MyNet i MyPassword su samo primjeri kako da ovo postignete. Sljedeća komanda koju unosite je: netsh wlan start hostednetwork i na ovaj način biće startovana mreža koja koristi virtuelni WiFi adapter.

Nakon toga se vaš WiFi adapter može paralelno koristiti za povezivanje na druge mreže ili za pružanje nove konekcije drugim korsinicima. Ovdje je potrebno omogućiti dijeljenje internet konekcije sa korisnicima mreže ovdje nazvane MyNet. Ovo se postiže klikom na sljedeći redosljed komandi:

Control Panel – Network and Internet – Network and Sharing Centre – Change Adapter Settings 

nakon čega je potrebno pronaći internet konekciju, odabrati je i desnim klikom ući u Properties. Nakon toga kliknite na tabulator Sharing, a zatim na Allow other network users to connect… i odaberite vaš kreirani virtuelni Wi‑Fi adapter nakon čega ćete imati novu mrežu koju vaš uređaj treba da prepozna.

Dostupnost na daljinu uslovljena je snagom WiFi uređaja, ali i konfiguracijom prostora. Nakon ovoga svi uređaji u blizini mogu se konektovati unošenjem zadate lozinke.

Sačuvajte konekcju i za naredni put

Kako bi mreža i nakon gašenja i ponovnog aktiviranja uređaja mogla da funkcioniše, komandni prozor na notebook računaru mora da, pored startovanja glavne Internet konekcije aktivira virtuelnu bežičnu mrežu. Kako ne biste svakog puta morali da unosite sve tražene komande, uključujući i lozinku, moguće ih je sačuvati u batch fajlu, koji u stvari predstavlja običan tekst, na primjer pod imenom MyNet.bat. Ovim omogućavate da se ovaj batch skript startuje svaki put sa administratorskim privilegijama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s