Kako formatirati i popuniti prazna polja u Excelu

Prilikom unošenja podatka u tabelu dešavaju se situacije da neka od polja preskočimo prilikom popunjavanja. Takođe i kada se vrijednosti polja izračunavaju putem formula postoji mogućnost da neka od njih ostanu prazna. 

excel perperzona it bizU nekim situacijama nemamo informacije za određena polja, pa ih unosimo naknadno. Kako se ovakve naknadne radnje ne bi izostavljale, postoji mogućnost da nepopunjeni prostor u Excel tabeli označimo i pripremimo za unošenje kada dobijemo nove informacije.

Nepopunjena polja uglavnom se nalaze na različitim dijelovima tabele, zbog čega nije jednostavno obratiti pažnju na sva istovremeno ukoliko se radi o većj tabeli.

Kako bi se označila sva nepopunjena polja u različitim redovima i kolonama, a potom centralizovano promijenla, to je moguće uraditi klikom na pojedinačna polja, jedno za drugim držeći pritisnut taster Ctrl. Međutim, ovo je pogodno samo onda kada se ne radi o velikom broju polja i ukoliko su sva uočljiva bez dugog skrolovanja po dugačkoj ili širokoj tabeli. Kada je situacija takva da je broj polja znatno veći, najbolje rješenje je pretraga kojom se označava veći broj polja.

Za ovo je neophodno da se na Home Ribbonu u selekciji Editing odabere opcija „Find and Select“, a zatim „Go to Special“. Nakon toga je u narednom dijalogu potrebno pronaći polja koja su u meniju nazvana Blanks i potvrditi njihov odabir. Nakon ovoga će sva prazna polja u radnom listu će biti označena. U ovom slučaju savjetujemo da promijenite boju pozadine svih polja izborom Highlight Color u Font sekciji.

Nakon što obojite polja unesite tekst za za popunjavanje svih polja, na primjer „Prazno“ i potvrdite istovremenim klikom na tastere Ctrl i Enter, poslije čega će sva polja biti obojena i popunjena ovom riječju.

Selekcija ostaje i dalje aktivna, pa je moguće nastaviti sa obradom tabele, a sličan postupak se pokreće i tasterskom prečicom F5, a zatim klikom na Special. U slučaju da želite naknadno željeli da centralizovano pretražujete ili promijenite oznaku „Prazno“, za to postoji komanda Find ili istovremeni pritisak tastera Ctrl+F, a u „Find what“ polje je potrebno unijeti zadatu riječ i odabrati opciju Find All.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s