Izdvajanje naslova u tabelu sadržaja u Wordu

Dolazi vrijeme pisanja diplomskih, magistarskih i doktorskih radova i sve je manje vremena za istraživanje opcija za obradu dokumenta, pa se većina autora odlučuje da ručno podešava naslove, numeraciju i sadržaj.

word perperzona it bizMeđutim, aplikacija Word u meniju nudi opcije za sve vrste oblikovanja teksta, a među njima je i mogućnost automatskog generisanja tabele sadržaja. Word je prilagođen korisniku tako da omogućava izvođenje određene pretpostavke na osnovu organizacione strukture dokumenta.

Ukoliko prilikom izrade dokumenata upotrebljavate naslove koji treba da se nađu u izdvojenom sadržaju (Table of Content), kao i druge stilove, Word ima mogućnost da ih generiše shodno strukturi dokumenta.

Da biste napravili dinamičnu tabelu sadržaja potrebno je da koristite predviđene stilove (Styles), odnosno da kod svakog od naslova koristite isti stil kako bi se ocrtala jasna struktura dokumenta.

Aplikacija Word koristi naslove za prepoznavanje organizacije dokumenta. Na lijevoj strani radne površine u Wordu, pri odabiru kategorije za formatiranje (Formatting) otvara se padajuća lista stilova sa opcijama označenim Heading 1, Heading 2, Heading 3, Normal i Hyperlink, a kao podrazumijevani je najčešće podešen stil Normal koji predviđa font Tmes New Roman regularna slova veličine 12.

Na isti način na koji se birat i podešava font za određenu rečenicu ili paragraf moguće je podesiti i stil čitave oblasti u kojoj se u trenutku formatiranja  nalazi kursor.

Naslovi u Wordu se klasifikuju hijerarhijski, a aplikacija podrazumijeva da je naslov drugog hijerarhijskog nivoa, označen kao Heading 2 podnaslov prethodnog naslova – Heading 1 koji označava prvi nivo, dok je Heading 3 podnaslov drugog nivoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s