Kako do preglednih naslova u Wordu

Rad u Wordu nesumnjivo je najjednostavniji od svih Microsoft Office aplikacija, ali budući da je njegova primjena najčešća kada radite nešto važno, nemate previše vremena za eksperimentisanje otvarajući opcije iz glavnog menija.

word perperzona it bizNaslovi

Na primjer, kada kreirate neki kompleksniji dokument kao što su priručnici, analize, seminarski ili diplomski rad ili bilo šta što obuhvata veći broj strana, a zahtijeva preglednost i profesionalan izgled, naslove koje dajete u određenim djelovima ili poglavljima potrebno je sjediniti i na osnovu njih omogućiti pretragu sadržaja. Zbog toga je potrebno da prije nego što započnete pisanje prvo osmislite raspored poglavlja, kao i njihovu hijerarhijsku strukturu.

Ovo onima koji budu čitali dokument omogućava da nizovi zaokruženih tema koji obrađuju manje kompleksna pitanja budu jednostavniji za praćenje, kao i da se na brži način sagledaju složeniji problemi i tok njihovog objašnjavanja. Stoga je savjet da, umesto da započnete sa ubacivanjem teksta onako kako vam budu tekle misli ili pristizale potrebne informacije prvo da napravite neku vrstu koncepta strukture dokumenta  koji će pomoći razlaganju vizije problema i omogućiti da se njegovo rješenje jednostavnije razloži na manje cjeline o kojima je i lakše pisati, a koje će biti i pogodnije za čitanje.

Outline

Ono što je potrebno je da na samom početku ulaskom u Home u meniju daberete opciju Styles, a onda napišete naslove uz pomoć Heading ikona sa odgovarajućim rangom počevši od 1. pa dalje. Na ovaj način smisleno i praktično organizovani naslovi je kasnije moguće lakše reorganizovati, a uz pomoć njih se i prati evolucija sadržaja, koji ipak može da krene i drugim pravcem.

Ukoliko ispisujete dokument na uređaju koji ima dovoljno veliki ekran, odkoristi može biti Navigation panel, naročito pri brzom kretanju kroz tekst. Ako je Navigation panel isključen ili je ekran računara na kojem radite nedovoljno velik da bi on stalno oduzimao deficitarnu površinu, moguće je i jednostavno ga po potrebi uključivati i isključivati preko sekcije Show u View ribbonu.

Rad u Outline režimu je pogodan je jer naglašava upravo ovaj strukturni pristup tekstu koji se obrađuje. Na ovaj način rada moguće je preći klikom na ikonicu Outline u dnu ekrana ili na odgovarajući taster Documents Views sekcije u View ribbonua. Nakon što pređete na Outline varijatu, pojaviće se novi Outline ribbon, koji će olakšati uređivanje naslova i njihovog redosljeda, pri čemu lijevi dio Outline Tools sekcije ispisuje sa kojim nivoom radite.

Takođe, strelice sa lijeve i desne strane opisa nivoa povećavaju ili smanjuju naslov, njegovo unaprijeđenje u glavni naslov dokumenta ili smanjenje na običan tekst, dok se ispod ove navigacije nalaze strelice nagore i nadole uz pomoć kojih se mijenja redosljed naslova, a desno od njih su plus i minus uz pomoć kojih se određuje hijerarhija pod određenim naslovom.

Rad u Outline varijanti omogućava i pregled, kao i izmjenu ne samo naslova, već i pratećih tekstova koji im pripadaju, iako je konačne rezultate obrađivanja moguće vidjeti samo kada pokrenete Print Layout pregled. Tasterske prečice uz pomoć kojih se mijenja struktura ispod određenog naslova sa željenim nivoom detalja su Alt + Shift + broj, pri čemu se broj nalazi u rasponu od jedan (i taj se odnosi na naslov dokumenta) do devet ili manje, i zavisnosti od broja nivoa u strukturi. Jdan još praktičniji način je i dodavanje i oduzimanje po jednog nivoa detalja uz pomoć prečica Alt + Shift +Num+ ili Alt + Shift + Num‑ na tastaturi.

Brisanje formata

Nerijetko se dešava da u Word dokument kopirate tekst iz drugih dokumenata ili sa internet stranica, pri čemu se zadržava prethodni format. Ukoliko želite da uklonite postojeće formatiranje teksta, potrebno je da označite tekst i na tastaturi istovremeno pritisnete tastere Ctrl + Space. Na sličan način moguće je i poništiti primjene nekog od stilova, što se postiže kombinacijom tastera Ctrl + Shift + N.

Kada koristite opcije Copy i Paste u tekstu u kojem biste željeli da uklonite formatiranje ili stil, to je moguće uraditi uz klikom na Paste Options koji se dobija klikom na strelicu ispod Paste opcije u Home, pa u Clipboard Ribbonu. Ovdje postoji mogućnost da kliknete na kombinaciju tastera Ctrl + Space. Poništavanje primjene nekog od stilova postiže se klikom na opciju „Keep text only“ ili uz pomoć ocije Paste Special i odabirom između „Unformated Text“ ili „Unformated Unicode text“ stavki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s