Office prečice i na tastaturi

Odabir komandi u Microsoft Office aplikacijama moguć je na dva načina – klikom miša u meni i pretragom opcija sortiranih po srodnim funkcijama, ali i uz pomoć tastature.

Aktiviranjem jednog ili kombinacije dva, rjeđe tri tastera direktno pokrećete funkciju za koju je inače potrbno nekoliko klikova na polja u meniju. Pri činjenici da je prelaskom na nove verzije Office paketa došlo i do novog rsporeda komandi, te da u aplikacijama kakve su Word, Excel, Access i PowerPoint najčešće dolazi do potrebe za traženjem određene opcije za koju ne postoji prečica, poput one za promjenu fonta ili centriranja teksta, mnoge poteze je mnogo jednostavnije uraditi tastaturaom.

precice it biz 1

Na primjer, dok unosite određeni tekst na radnu površinu da biste riječ napisali velikim početim slovom, to slovo kucate sa tasterom Shift, dok, da biste odabrali znak koji je sekundaran na tasteru koristite Alt. Ove dvije komande toliko su poznate i česte u korištenju bilo koje aplikacije, da čak nije neophodno ni pominjati ih u bilo kakvom davanju instrukcija za Office. Međutim, ostale, jednako pamtljive prečice nijestu u toj mjeri česte u svakodnevnoj upotrebi. Takođe, kao jedan od jednostavnih primjera može poslužiti i opcija kopiranja teksta.

precice it biz 2

Kada koristite miš tekst je prije svega neophodno označiti, zatim, pritiskom na desni taster otvoriti kontekstualni meni u kojem treba odabrati traženu opciju, koja je u ovom slučaju Copy, a zatim lokaciju na koju žečite da prenesete kopirani sadržaj, koja se aktivira odabirom komande Paste. Pri korišćenju prečica proces bi izgledao mnogo jednostavnije: nakon što označite tekst na tastaturi pritisnete u isto vrijeme Taster Ctrl i C, koji je skraćenica za Copy, odabete mjesto na koji želite da ga „nalijepite“ i na tastaturi istovremeno pritisnite taster Ctrl i V, što zamjenjuje Paste opciju.

precice it biz 3

Ovakve prečice postoje za gotovo sve komande koje se nalaze u meniju, a njihovo usvajanje je, iako na prvi pogled djeluje kao opterećenje za memoriju, u stvari mnogo jednostavnije od pamćenja lokacija na kojim se lokacijama u padajućim menijima ove komande nalaze.

U priloženim tabelama predstavljamo najčešće korišćene prečice za komande neophodne prilikom rada sa Office aplikacijama.

Kako brzo sačuvati dokument kada se računar gasi

Ukoliko radite na dokumentu, a dobijate infomaciju o padu napona koja ili pražnjenju baterije koja bi izazvala gašenje računara, neophodna je brza reakcija za čuvanje teksta.

Za čuvanje izmjena na već memorisanom dokumentu funkciju Save aktivirajte istovremenim pritiskom na tastere Ctrl i S. Da biste sačuvali dokument pod proizvoljnim imenom i na lokaciji koju sami birate koristite taster F12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s