Iskoristite prednosti koje pruža Access

Microsoft Access, namijenjen za kreiranje elektronskih baza i jednostavnu pretragu sadržaja moguće je prilagoditi mijenjanjem imena komandi i podešavanjem opcija na traci sa alatkama u skladu sa potrebama i tipom arhiviranih podataka kojima se omogućava pristup.

access perperzona it bizAplikacija Access iz Microsoftovog Office paketa jedna je od najkorisnijih, ali i nedovoljno korišćenih alatki u poslovanju. Uz pomoć nje se učitava baza podataka, dok prilagodljivi  korisnički interfejs omogućava pottpunu kontrolu unosa.

Međutim, kako komande nijesu dovoljno pregledne i kako, za razliku od aplikacija Word i Excel ne izgleda jednostavan za eksperimentisanje, jer prilikom podešavanja nema pravog uvida u rezultate unosa, tako i korisnici ne žele da sami da istražuju šta koja opcija omogućava, pa se Access najčešće doživljava kao komplikovan.

Riječ je, ipak, o jednostavnom i veoma korisnom programu, ali prelazak sa Office 2003 na novije verzije često uslovljava da prethodno zapamćene komande na određenim mjestima u meniju više ne pronalazimo i da Access u njima izgleda drugačije i komplikovanije.

Kreiranje interfejsa po želji

Kako biste sami napravili interfejs za Access potrebno je da postavite novi meni, odaberite potrebne komande i odabirom Startup opcije kreirajte novi meni. Potrebno je da na osnovnovnom meniju desnim klikom miša i odaberite opciju Customize, zadate naziv menija, na primjer MojMeni, potom označite MojMeni i kliknete na opciju Properties.

Potom kategoriju Type promijenite u odjeljku Menu Bar, a isti redosljed komandi možete koristiti i za formiranje trake sa alatkama koje se mogu posebno podešavati. Ostale opcije se takođe mogu podešavati uz pomoć menija koji se pojavljuje u određenom dijelu ekrana, a koji je preimenovan u Moj Meni.

Dovoljno je prevući ga ispod osnovnog menija kako bi se dobio prazan meni, koji je moguće popuniti na tri različita načina. Prvi se odnosi na kopiranje postojećih komandi, drugi je kreirajući nove komande, dok je treći postavljanje komande za učitavanje objekta, odnosno forme. Ovdje se najčešće koriste postojeće komande ili Visual Basic for Applications procedure koja je urađena za konkretnu namenu.

Određivanje prečica

Da isprobate ovaj korak za početak je potrebno kreirati meni koji možete nazvati Aplikacija sa komandom Izlaz. Ukoliko je razvojno okruženje sa engleskim interfejsom, onda ćete, osim kopiranja postojeće komande, izmijeniti i naziv, što je moguće uraditi desnim klikom i u novom meniju odabrati komandu Customize, a potom preći na polje sa komandama – Commands.

Potrebno je da u lijevoj listi povučete slajder prema dolje i odaberite New Menu. Među komandama pojaviće se dostupna New Menu, na šta je potrebno kliknuti i prenijeti je u kreirani meni da se prikaže kao nova stavka.

Potom možete promijeniti naziv New Menu u Aplikacija i to desnim klikom na New Menu, a u kontekstnom meniju je potrebno umjesto New Menu ukucati &Aplikacija. Znak ampersend, odnosno & zadaje komandu programu koji znak – slovni ili broj će biti prečica tastature. Kod ove komande prečica je Alt+A jer se & nalazi ispred slova A.

Povratkom u prozor Customize, potrebno je u lijevom dijelu prozora Categories odaberati opciju File, au desnom posljednju komandu u listi – Exit. Prevucite komandu na meni Aplikacija i sačekajte da se meni otvori, a zatim ovu komandu spustite u njegov sadržaj. Nakon toga desnim klikom na Exit promijenite naziv u &Izlaz.

Nakon učitavanja baze Access će uvijek prikazati osnovni, odnosno onaj meni koji je aktivan u prozoru sa podešavanjima. Da biste podesili izgled početnog interfejsa komandni prozor je Tools / Startup. Za podešavanje Startup opcije upišite naziv aplikacije a potom isključite sve opcije.

Odabir menija i definisanje ikonice

Odabir menija vrši se u padajućoj listi komandi Menu Bar. Ukoliko nije definisana korisnička ikonica vidljiv je Accessov znak, pa se na ikonicu aplikacije unosi polje Application Icon, koju je moguće odabrati klikom na taster Browse i traženjem na određenoj lokaciji fajla sa ICO ekstenzijom. U ovom slučaju najbolje je sačuvati ikonicu u folder u kojem se nalazi baza.

U prozoru u polju Application Icon potrebno je da direktno unesete naziv ikone bez putanje, jer se opcija Browse ovdje ne može koristiti. Nakon toga će Access učitavati ikonicu iz foldera baze podataka, bez obzira na putanju.

Meni prilagođene aplikacije se, kada prilagodite komande sam učitava, a Access objekti ostaju skriveni sakrivaju. Takođe je moguće ponovo pokrenuti osnovni meni i interfejs i to ako prilikom učitavanja na tastaturi pritisnete Shift.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s