Kako povećati preglednost Word dokumenta

Novije verzije aplikacije za obradu teksta Word dostupne su sa novim postavkama i učinile da komande u glavnom meniju više ne stoje na istim mjestima na kojima su korisnici navikli. Neke od najvećih promjena došle su sa Microsoftovim Office paketom Word 2010 koji je najrazličitiji u odnosu na verziju koja mu je prethodila.

word perperzona it bizUkoliko koristite Quick Access Toolbar uočićete da se u aplikaciji Word 2010 nalazi na naslovnoj liniji i to desno od komende Office, u gornjem lijevom uglu. Podešene komande u vrhu prozora su one koje se najčešće koriste, a to su Save, Undo i Redo. Njih je iz glavnog zaglavlja moguće premjestiti tako da se aktiviraju samo jednim klikom, postavljanjem na vidljivo mjesto.

Prečice u meniju

Komandne postavke u meniju je moguće modifikovati, pa ukoliko želite opciju za kraći put do štampanja dokumenta koja, poput skraćenice na tastaturi Ctrl+P preskače konfigurisanje šta se sve i na koji način štampa.

Za slanje dokumenta na štampu jednim klikom moguće je koristiti automatski podešene i opšte vrijednosti koje su definisane unaprijed. Opciju Quick Print moguće je dodati klikom na strelicu koja se nalazi u desnom dijelu Quick Access Toolbara, odmah u zaglavlju iznad opcije za povratak na početak Home ili komande za umetanje sadržaja u tekst, Insert. Kada se prikaže meni sa novim opcijama odaberite Quick Print, nakon čega će ikonica za brzu štampu biti uvijek dostupna u automatskim postavkama, bez obzira na to u koji tabulator pređete tokom rada na dokumentu.

Open Type fontovi

Za razliku od prethodnih verzija, Word 2010 omogućava sve prednosti korišćenja OpenType formata fontova. Ove napredne tipografske mogućnosti su već godinama na raspolaganju u brojnim Adobe aplikacijama i u Mac OS softverima, a sa novom verzijom Worda omogućeni su i korisnicima Windowsa.

Kako biste aktivirali OpenType vizuelno  poboljšanje izgleda teksta, sve što treba je da odaberete cio tekst koji uređujete i nakon toga biranjem komande Font sekciji Home kliknete na strelicu okrenutu prema dolje ili na tastaturi pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+D. Tada će vam se otvoriti pozor Font sa dodatnim podešavanjima. Klikom na opciju Advanced se, osim razmaka između znakova biraju i podešavanja vezana za OpenType.

Ovdje se takođe nalaze i opcije za ligature, razmake između cifara brojeva, kao i vertikalno centriranje brojeva putem komande Number Forms i stilističkih setova. Prilikom eksperimentisanja prije štampanja ili čuvanja konačne verzije dokumenta savjetuje se da promjene pregledate uz pomoć Preview opcije, a kada sa OK potvrdite izbor, vidjećete konačne efekte promjena na odabranom tekstu.

Kada pronađete dobitnu kombinaciju, možete i da sačuvate automatska podešavanja uz pomoć opcije Set As Default u donjem lijevom uglu prozora Font. Ukoliko vam se ovaj novitet ipak ne dopadne, uvijek ga je moguće u potpunosti eliminisati odlaskom na File meni i odabirom komandi Options – Advanced – Layout Options koje se nalaze na samom dnu prozora. Otvorite detaljan meni i čekirajte kvadratić ispred opcije Disable OpenType Font Formatting Features.

Kreiranje ligatura

Kada pretražujete napredne opcije u prozoru Font u kojem je smještena i komanda za OpenType ponašanje fontova, moguće je da podesite da se određena slova pišu spojeno, odnosno da se naprave takozvane ligature koje se nekad zbog jezičkih zahtjeva, a nekad zbog stilskog efekta koriste. Ligature su štamparskim iskustvom i ispitivanjima odabrani nizovi slova koji su pogodni za kombinovanje simbola koji stoje zgusnuto bez smanjivanja čitljivosti, dok istovremeno izgledaju vizuelno privlačno, a sastoje se od dva, rjeđe od tri znaka.

Ovo je posebno pogodno za korisnike koji se prebacuju na ćiriličnu tastaturu, a zadržavaju navikne za kucanje na latiničnoj, budući da možete odabrati da ćirilična slova Љ i Њ nastanu kao ligature znakova Л odnosno Н i ь koji je moguće preuzeti iz baze postojećih simbola. Najčuvenija latinična ligatura koja je postala poseban znak je & – ampersend, koji je nastao spajanjem slova latinske riječi et, dok u nemačkom pismu postoji znak ß, odnosno oštro S koji je nastao spajanjem dva znaka S.

Nakon što se opcija ligatura aktivira u prozoru Font odabirom Advanced opcije, nizovi pogodni za grafičku doradu se automatski prepoznaju i mijenjaju optimizovanim ligaturama. Ovako obrađeni tekstovi u procesu štampe da štede i po nekoliko procenata prostora, iako u Wordu ovaj efekat neće doći do izražaja, ali će tekst sa ligaturama izgledati prefinjenije stilizovan i pogodniji za čitanje.

Među ponuđenim opcijama različitog obima korišćenja ligatura moguće se opredijeliti za nekoliko varijanti i to od klasične Standard Only, pa preko Standard and Contextual i Historical and Discretional do All. I u ovom slučaju je najbolje eksperimentisati sa opcijama prije nego što odaberete najpogodniju pregledanjem teksta uz komandu Preview.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s