Jednostavniji rad na tabelama u Wordu

Aplikacija za obradu teksta – Word jedan je od najčešće korištenih programa na računaru. Sa nadgradnjom operativnog sistema Windows pojavila se nova verzija čije komande nijesu složenije, ali im je raspored drugačiji.

word perperzona it bizU novijim Office paketima aktiviranje opcija prilikom rada na dokumentu zahtijeva prebacivanje iz glavnih komandnih opcija u zaglavlju, pa je za korisnike koji su navikli na starije verzije nekada nemoguće da brzo reaguju.

Prilikom kreiranja dokumenta nerijetko se koriste podaci prekopirani sa internet stranica ili drugih dokumenata. Kada je riječ o brojčanim podacima, oni su najčešće sortirani u tabelama koje ćete poželjeti da kopirate. Međutim, kada Copy/Paste opcijom prenesete tabele, one najćešće ne zadržavaju isti format kao na lokaciji sa koje su kopirane.

Kopiranje tabela

Ivice tabela mogu biti vidljive,  ali se najćešće ne vide, dok polja ostaju formatirana tako da njihovi sadržaji formiraju simetričan i harmoničan prikaz samo dok su u originalu. Ovakvi sadržaji mogu se prebaciti u Word, ali mu se tada gubi preglednost. Kako biste ovaj korak izveli pravilno, prvo označite cijelu tabelu koju želite da kopirate, uradite to uz opciju Ctrl+C, prenesite u Word i pritisnite Ctrl+V. Kada kliknete na bilo koje mjesto unutar prebačene tabele, pojaviće se i novi par Table tools alatki i to Design i Layout.

Zatim u Layout zaglavlju pronađite u Data sekciji ikonu Convert to text. Kada kliknete na nju prikazaće se dijalog u kojem treba izabrati separator koji će zamijeniti ivice tabele koje razdvajaju redove i kolone. Oznake za novi paragraf će namjestiti da se svako od polja ispiše u novom redu, dok će tabovi u dokumentu prikazivati novi tekst koji vizuelno ostaje razdijeljen po redovima i kolonama i više ne potpada pod klasičnu tabelu.

Opcija Semicolon omogućava razdvajanje tačka-zarezom, čime se redovi tabele transformišu u redove teksta odvojene znacima paragrafa, dok su polja razdvojena tačka‑zarezima. Komanda Other omogućava da se umjesto tačka‑zareza koristi drugi separator za razdvajanje tabela po kolonama, a najčešće je to zarez ili razmak. Kada se izdvoji, slijedi ručno formatiranje koje se može pojednostaviti uz komande Find, odnosno Ctrl + F i Replace, Ctrl + H.

Centriranja tabela

Tabele u Wordu su podešene tako da se ravnaju prema lijevoj ivici dokumenta u odnosu na tekst koji ih okružuje. Kada su tabele široke koliko i ostatak teksta i kada su sve ćelije ravnomjerno popunjene stranica je pregledna, ali ako je riječ o drugačijem formatu tabele, sa neravnomjernim sadržajem ćelija, vizuelno prilagođavane vrši se sužavanjem tabele. Tabela se nakon ovoga može centrirati po širini, a ukoliko je tako preglednije možete centrirati i sadržaj drugih kolona.

Ukoliko želite da centrirate tabelu ili da je podesite uz desnu ivicu, označite sve redove povlačenjem kursora miša između lijeve margine i lijeve ivice tabele držeći pritisnut lijevi taster. Potom u Home zaglavlju pronađite odgovarajuću ikonu u odjeljku Paragraph. Ako želite da podesite sadržaj samih ćelija u odnosu na tabelu i ostatak dokumenta, potrebno je označiti sadržaj tabele mišem i odaberite istu ikonu podešavanja u Home zaglavlju. U zavisnosti od onoga što je selektovano – tabela ili samo sadržaj, ista opcija daje drugačiju vrstu centriranja.

Širina tabele

Prilikom koriščenja tabela koje nemaju punu širinu strane, ostatak stranice će ostati prazan. Ako želite da napravite izmjene, pronađite u Layout zaglavlju sekciju Table i kliknite na opciju Properties. Kada se prikaže podopcija Table Properties, omogućava se i opcija Text wrapping uz pomoć koje je moguće definisati da li se ostatak teksta ubacuje u slobodan prostor pored tabele ili ne. Na prikazanom tabulatoru Table tekst je takođe moguće centrirati i uz pomoć Home / Paragraph opcije.

Kako odrediti broj karaktera

U novijim verzijama Worda brojanje karaktera, slova, riječi i paragrafa se umjesto u Tools odjeljku nalazi pod Review u sekciji Proofing. Statistiku je moguće prikazati za čitav dokument ili samo za proizvoljan označeni dio. Ukoliko u novijoj verziji koristite drugo zaglavlje i ne želite da se stalno prebacujete na opciju Review, predlog je da koristite prečicu Ctrl+Shift+G koja takođe prikazuje Word Count izvještaj.

Korišćenje lenjira za bolju preglednost

Fleksibilno formatiranje u Wordu, fino podešavaje preloma i finalnog izgleda dokumenta koje je veoma važno ukoliko želite kvalitetniji vizuelni efekat štampanog dokumenta omogućavaju lenjiri dati kao komande u zaglavlju.

Ukoliko lenjir slabo koristite, moguće je da niste primijetili da je od verzije 2010 prestao da bude automatski podešen alat koji se sam pojavljuje bez intervencije. Ako želite da ga stalno vidite na ekranu ovo je jednostavno ispraviti prelaskom na zaglavlje View i klikom na opciju Ruler.

Drugi način je da na vrhu Scroll trake sa desne strane ekrana kliknete na taster koji liči na mali lenjir. Ukoliko, sa druge strane, smatrate da je ekran ionako preopterećen suvišnim opcijama koje se non-stop prikazuju, opciju lenjir možete i da isključite radi preglednosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s