Jednostavniji rad sa Excel tabelama

Sa novim verzijama operativnih sistema dolaze i verzije Office paketa koje zahtijevaju navikavanja na nove prečice u postavkama programa.

excel perperzona it bizExcel, jedan od najzastupljenijih programa u poslovanju i edukaciji nekada zahtijeva pamćenje brojnih skrivenih opcija i to najčešće u nedostatku vremena za eksperimentisanje.

Ukoliko ste sa promjenom verzije operativnog sistema prešli i na novi Office paket, naučene i zapamćene komande najčešće nijesu primjenjive, a jedna od situacija koja najčešće zahtijeva hitnu reakciju je štampanje tabela, gdje se korisnici susreću sa problemom njenog prelamanja na više listova papira.

Pobjeda i magazin PC Press nude nekoliko korisnih savjeta koje mogu sačuvati vrijeme i pomoći u savladavanju koraka do jednostavnih opcija.

Prelamanje okvira

Ključna prednost programa Excel je njegov pametno osmišljeni Preview mod u kojem je moguće ne samo provjeriti kako će nešto zaista izgledati nakon štampanja, već postoji i mogućnost korigovanja manjih nedostataka preloma prije nego što se prenese na papir.

Da bi se pregledale i optimizovale tabele prije štampe, potrebno je izabrati View ribbon i u njemu Workbook Views sekciju. Tamo je postavljena Page Break Preview ikona koja pokreće mod sa iscrtanom šemom listova koji će biti odštampani.

Jedno od najjednostavnijih rješenja problema štampe je promjena orijentacije papira iz „portrait“ u „landscape“ desnim klikom bilo gdje u tabeli, zatim izborom opcije Page setup i promenom Orientation vrijednosti.

Ukoliko koristite štampač koji podržava i listove veće od A4 formata, moći ćete se odlučiti i za A3 listovae koji su omiljeni među računovođama. Takođe postoji i mogućnost da nakon štampe zalijepite dva lista jedan pored drugog, ali najbolje je kada tabelu ipak uspijete da smjestite u zadati okvir.

Opcija Page Break Preview mod omogućava ne samo mijenjanje širine kolona i redova, nego i da prevlačenjem pomijerate predložene ivice listova i obuhvatajući dodatne redove ili kolone, dinamički skalirate tabelu kako bi se uklopila na ograničeni prostor papira.

Zamrzavanje

Kada imate veliku tabelu sa mnogo redova i kolona pa skrolujete na niže, nazivi kolona će ubrzo nestati, zbog čega se može zaboraviti šta koja kolona predstavlja, naročito ako su njihovi sadržaji istih tipova i sličnih vrijednosti.

Ukoliko je dovoljno da fiksirate samo prvi red tabele u kojem se nalaze imena kolona, onda u Windows sekciji View Ribbon‑a pronađite opciju Freeze Panes i odaberite Freeze Top Row. Ukoliko je tabela horizontalno orijentisana, korišćenjem analogne opcije Freeze First Column ćete zamrznuti prvu lijevu kolonu koja sadrži nazive redova.

Međutim, ova opcija nije uvijek jednostavna, naročiti kada tabela sadrži složeno zaglavlje koje se prostire kroz više redova. U ovom slučaju potrebno je selektovati red ispod posljednjeg koji će biti vidljiv i odabrati ikonu Freeze Panes i zatim još jednom Freeze Panes u njenom padajućem meniju.

Ukoliko ste prethodno zamrznuli panele, potrebno je da kliknete na Unfreeze Panes da biste oslobodili tabelu i omogućili popravljanje izbora. U slučaju da želite da uvijek vidite i više kolona uz lijevu ivicu radnog lista potrebno je da odaberete prvu kolonu koja će biti nefiksirana, a zatim da ponovite Freeze Panes komandu.

Ako ipak želite da zamrznete i redove i kolone sa zaglavljima, rješenje je da se pozicionirate na polje koje se istovremeno nalazi ispod uvijek vidljivih redova, kao i desno od uvijek vidljivih kolona.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s